Výcvikové hodiny s inštruktorom - figurantom v základnom výcviku v UK-2

Pondelok  

10:00

*11:00   17:00
Utorok  

10:00

    17:00    
Streda   10:00 *11:00

 

17:00  
Štvrtok   10:00     17:00
Piatok  

10:00

*11:00   17:00
Sobota  

10:00

   

Vo výcvikových hodinách označených čiernou farbou sa prevádza klasický výcvik (poslušnosť+obrana).

Kontakt k výcviku: 0905 648 586    Miloš Butyka

*Výcvikové hodiny určené k príprave psa na výstavu. 

Nutnosť ohlásiť účasť na hodine vopred.

Možnosť dohody na individuálnom čase.

Kontakt ku príprave na výstavu: 0907 714 296   Mgr. Monika Butyková

10 € výstavná hodina v čase podľa harmonogramu.

15 € výstavná hodina v dohodnutom, individuálnom čase.Výcvikové hodiny v základnom výcviku v UK-2

Základný výcvik sa prevádza výlučne vo výcvikovom areáli Uk-2. Výcvik sa začína v uvedených hodinách, pričom je k dispozícií inštruktor a figurant.


Výcvikové stredisko je otvorené od 9:00 do 17:00

*** V poplatku za základný výcvik sa v nedeľu a vo sviatok necvičí!