Nácvik revíru a kotrmelec z radosti :) Achiles Fadyla

Puro Fadyla - príchody, odchody

Achiles Fadyla